fbpx

Voorlichtingsavond “zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen” groot succes

Op dinsdag 18 november j.l. werd door Karaat Ridderkerk een voorlichtingsavond georganiseerd met het thema  “zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen”.  Naast een korte presentatie van TOP-og makelaar & adviseur in nieuwbouw en ouderenhuisvesting waren er presentaties van de ouderenadviseur van Karaat, de Brandweer en de Politie. In de pauze en na afloop was er tijd om zich aan de hand van informatiemateriaal verder te oriënteren.

Bijeenkomst Karaat

Tijdens de avond werd al snel duidelijk dat, wilt u de regie in eigen hand houden, het belangrijk is om tijdig over de eigen woonsituatie na te denken. Is de woning wel geschikt om hier zorgeloos ouder in te kunnen worden?  Moeten we de woning aanpassen, gaan we verhuizen of is een mantelzorgwoning voor u misschien een oplossing?

Onlangs is de wetgeving omtrent het plaatsen van een mantelzorgwoning gewijzigd en is het  in veel gevallen nu mogelijk een dergelijke woning vergunningsvrij neer te zetten. Een aantal ouderen kwam deze avond speciaal samen met hun kinderen om zich op deze nieuwe mogelijkheid te oriënteren. Aan de hand van een kort filmpje liet Bianca Sabel van TOP-og zien dat een mantelzorgwoning een prettige oplossing kan zijn, waarbij ook de mantelzorger wordt ontlast door minder reis- en regeltijd. Zeker als er voor een mantelzorgwoning wordt gekozen op het moment dat de zorgvraag nog niet zo groot is werkt een dergelijke oplossing vaak twee kanten op. Zo liet de vrouw in het informatiefilmpje de hond van de mantelzorger uit, terwijl deze op haar werk was.

Daarna was de beurt aan de ouderenadviseurs van Karaat. Zij gaven een toelichting op een nieuw hulpmiddel de  “Compaan”.  Een tablet speciaal ontwikkelt voor ouderen. Familie en vrienden communiceren met elkaar via een speciale “familie omgeving” die overal ter wereld bereikbaar is. Een aantal mensen konden zich na afloop aanmelden om als proef tijdelijk van de Compaan  gebruik van te maken.

Na de pauze werd er door de brandweer gewezen op de noodzaak van het aanbrengen van brand- en koolmonoxidemelders in de woning en de juiste plaatsing van deze melders. Veelal worden de brandmelders in de verkeerde ruimtes in huis geplaatst en hangt de koolmonoxidemelder veel te hoog. Ook de politie gaf verschillende tips over onder meer het gebruik van deurspionnen en het  mee laten lopen door onbekenden in appartementsgebouwen.  De diverse tips werden door de toehoorders goed in de oren geknoopt.

Het was een zeer waardevolle avond waarbij de bezoekers na afloop met veel nieuwe informatie en tips naar huis gingen.