fbpx

Vanaf 1 november 2014 vergunning vrij bouwen voor mantelzorg mogelijk.

Vanaf 1 november a.s. is er in veel gevallen geen vergunning meer nodig voor het bouwen van ruimten die benut gaan worden voor mantelzorg. Bewoners kunnen eenvoudig aan- of uitbouwen plaatsen of andere kleine bouwwerken aan de achterkant van een woning neerzetten. Het wordt dus mogelijk om vergunning vrij in het achtererf een woning voor mantelzorg  te gaan plaatsen.

Mantelzorgwoning

 

Door de regels eenvoudiger en ruimer te maken geeft het bewoners meer ruimte voor eigen initiatief. Daarmee wordt het eenvoudiger om mantelzorgwoningen in de achtertuin te plaatsen, zodat bewoners bijvoorbeeld hun ouders zelfstandig kunnen laten  wonen in hun tuin.  In de nieuwe regels is duidelijk vastgelegd hoe het achtererf bepaald moet worden. Ook ligt er vast hoeveel m2 er bebouwd mag gaan worden in dit achtererf ten opzichte van het oorspronkelijke hoofdgebouw. Eén en ander is in schijven verdeeld en afhankelijk van het oppervlakte van het bebouwingsgebied.

Het vergunning vrij vergroten van de woning wordt nu uitgebreid van 2,5 meter naar 4 meter. Bovendien is er voor een mantelzorgwoning de mogelijkheid om buiten deze 4 meter een woning te plaatsen. Belangrijk is wel dat de woning voor mantelzorg gebruikt gaat worden. Ook aan de hoogte van het dak van de mantelzorgwoning zijn eisen gesteld. Voor het bepalen of de woning als mantelzorgwoning mag worden aangemerkt moet degene die mantelzorg ontvang  in het bezit zijn van een verklaring afgegeven door een medisch adviseur.

Wie de mantelzorg geeft, hoeft niet per se familie te zijn van de persoon die mantelzorg ontvangt.  Wel moet er sprake zijn van een sociale relatie die gebruikelijke hulp voor elkaar overstijgt. Bovendien mag de zorg en ondersteuning niet in het kader van een hulpverlenend beroep worden geboden. Zodra de mantelzorg wordt gestopt mag de daarvoor bestemde ruimte niet meer worden bewoond. Een verplaatsbare mantelzorgwoning kan op dat moment dan worden doorverkocht en verplaatst.

Voor woningen in het buitengebied gelden aangepaste regels. Daarnaast blijft het ook mogelijk om mantelzorgwoningen te plaatsen die niet onder de eerder genoemde regels vallen. Hiervoor dient dan wel een vergunning te worden aangevraagd. Meer weten over mantelzorgwoningen? Klik dan op bovenstaande foto van de mantelzorgwoning of stuur ons een bericht via contact op de website.