fbpx

Rentekorting bij hypotheken

Rentekorting bij hypotheken. Hypotheekverstrekkers moeten consumenten met hetzelfde risicoprofiel en dezelfde rentevastperiode ook hetzelfde rentetarief voor een hypothecair krediet aanbieden. Er mag geen verschil zitten tussen de hypotheekrente die nieuwe klanten krijgen en de rente die woningbezitters ontvangen bij het verlengen van de rentevastperiode. Dat bepaalt de wetgeving over het zogenoemde éénsporig rentebeleid, die in 2013 is ingevoerd.

rentepercentage

Hoewel de hypotheekverstrekkers dit beleid onderschrijven, constateert de Autoriteit Financiële Markten (AFM) dat op een aantal punten verbetering mogelijk is in de naleving van de regels. Daarom wil de AFM de regelgeving graag nader toelichten.

Korting voor individuele klanten

Hypotheekverstrekkers mogen kortingen verstrekken aan individuele klanten. Voorwaarde is dan wel dat deze korting ook beschikbaar is voor nieuwe klanten en in het geval van renteverlenging. Een (tijdelijke) kortingsactie is toegestaan als bestaande en nieuwe klanten, met een vergelijkbaar risicoprofiel, hiervoor in aanmerking kunnen komen.

Korting alleen bij passeren van de hypotheek

Kortingen of opslagen die afhankelijk zijn gesteld van het passeren van een hypotheekakte bij de notaris zijn niet toegestaan, tenzij deze korting/opslag ook aan klanten bij renteverlenging wordt aangeboden. Een korting voor bijvoorbeeld snel passeren is derhalve niet toegestaan, wanneer deze niet bij renteverlenging aan klanten wordt aangeboden.

Als consumenten bijvoorbeeld bij het afsluiten van een hypotheek een dalrente-optie kunnen kiezen, dan moeten klanten die hun rentecontract willen verlengen hier ook voor kunnen opteren.

Als hypotheekverstrekkers korting verlenen aan bestaande en nieuwe klanten, dan is het belangrijk dat zij daar op gelijke wijze over worden geïnformeerd. Als nieuwe klanten actief worden gewezen op een rentekorting, dan verwacht de AFM dat ook bestaande klanten daar actief op worden gewezen.

Korting voor financiering nieuwbouwwoning

Het eensporig rentebeleid laat niet toe dat tariefverschillen ontstaan die niet voortkomen uit verschillende risicoprofielen. Te denken valt aan kortingen voor het financieren van nieuwbouwwoningen. Een dergelijke korting mag niet als ze uitsluitend geldt voor klanten die een nieuwe hypotheek afsluiten voor de aankoop van een nieuwbouwwoning en niet bij renteverlenging.

Korting bij afsluiten ander product

Sommige hypotheekverstrekkers geven een korting op de rente als een klant gelijktijdig een ander financieel product afsluit. Dit mag alleen als bestaande klanten die al over dit product beschikken, vervolgens ook voor rentekorting op de hypotheek in aanmerking komen. Als bijvoorbeeld het afsluiten van een betaalrekening een rentekorting oplevert voor klanten, dan zouden klanten met een betaalrekening bij renteverlenging ook in aanmerking moeten komen voor deze korting.

Bron: AFM