fbpx

Langer thuis wonen of alternatieve huisvesting?

Door nieuwe wet- en regelgeving rondom wonen en zorg is er steeds minder geld beschikbaar vanuit de overheid. En daarmee staan wij voor een nieuwe uitdaging: blijven we langer thuis wonen of gaan we op zoek naar alternatieve huisvesting?

Houdt de regie over uw woonsituatie in eigen hand

Houdt de regie over uw woonsituatie in eigen hand

Als je ouder wordt komt uiteindelijk de vraag: blijf ik wonen in mijn eigen huis of is het beter om te verhuizen? Uit onderzoek blijkt dat 90% van de mensen oud wil worden op of rond de eigen woning en liever niet uit de wijk vertrekt. Ook blijkt dat de noodzaak tot verhuizen nog niet altijd direct aanwezig is. Toch is het verstandig om hier tijdig bij stil te staan en maatregelen te nemen. Hoe ouder je wordt, hoe groter de kans dat méér comfort een noodzakelijkheid wordt in plaats van een luxe.  Ook de mogelijkheid om in een sociaal isolement te raken neemt toe naar mate we ouder worden.

De vraag is echter of de huidige woning wel voldoet aan de specifieke wensen die ontstaan bij het ouder worden en aan de eisen die worden gesteld door de zorg.  TOP-og is specialist als het gaat om vragen die spelen bij het langer zelfstandig thuis wonen en geeft u advies en begeleiding op basis van uw persoonlijke situatie. Daarbij wordt de toekomstige woonsituatie vanuit een drietal oogpunten bekeken:

is de huidige woning geschikt om aan te passen of te verbouwen?

is verhuizen een (wenselijke) optie?

behoort een verplaatsbare mantelzorgwoning tot de oplossingen?

Voor deze en andere vragen is TOP-og uw aanspreekpunt! TOP-og adviseert en begeleidt dergelijke trajecten van het begin tot het einde. Meer weten? Neem dan contact op voor een vrijblijvende afspraak via info@top-og of via de contactpagina op de website www.top-og.nl/contact