fbpx

Hoe klantvriendelijk is uw bedrijf op een woonbeurs?

Of het nu gaat om eigen personeel of ingehuurde bedrijven, de klantvriendelijkheid van het personeel  bepaald mede de interesse in uw woningbouw project. Tenslotte is het personeel dat de potentiële klanten voor uw woningbouwproject aanspreekt, het visitekaartje voor uw project. Zij zijn de eerste kennismaking met uw project en uw bedrijf. Hoe klantvriendelijk zij de geïnteresseerden te woord staan bepaald mede of potentieel geïnteresseerden interesse tonen in uw project en dus mogelijk een koper van uw project worden.

klant is koning

zie uw potentiële klant

Bezuinigen

De laatste jaren zie ik een trend dat er met name op de bemanning van een stand bezuinigd wordt. Er worden mensen neergezet die weinig tot niets van nieuwbouw afweten. Dit hoeft op zich geen probleem te zijn, mits de bemanning wel goed en ook tijdig gebriefd en ook daadwerkelijk getraind worden in hun kennis, gedrag en klantvriendelijkheid. Wordt dit echter te kostbaar voor uw bedrijf, zet dan minder, maar wel kwalitatief goed personeel in en bezuinig liever op het aantal m2 of werk met goedkopere vormen van documentatie en/of stuur de aanvullende documentatie online naar de potentiële klanten toe. Zorg er in elk geval voor dat het eerste contact prettig en goed verloopt.

Ervaring woonbeurs Rotterdam

Dit weekend heb  ik weer een ervaring opgedaan waarbij mijn haren recht overeind gingen staan. Ik bracht een bezoek samen met een vriendin aan de Woonbeurs te Rotterdam. Mijn vriendin woont op dit moment in een huurappartement en is zich aan het oriënteren op een mogelijke nieuwbouw eengezinswoning in en rondom haar huidige woonplaats. Op een gegeven moment kwamen wij bij een stand waarop stond aangegeven dat er een nieuwbouwproject is in haar woonplaats. Aangezien er in deze stand over dit betreffende project geen documentatie of informatiebord te vinden was, gingen wij op zoek naar een medewerker/-ster die ons meer kon vertellen.

Door ongeïnteresseerd gedrag en slechte kennis van zaken verliest een bedrijf potentiële klanten

We zagen een dame met een badge van het betreffende bedrijf en spraken haar aan. Toen wij haar vertelden dat wij meer wilde weten over het betreffende project was haar reactie: “Oh hebben wij daar ook een project”? Onze reactie was: “Ja dat staat op dat bord”. Je mag toch van een medewerkster op zijn minst verwachten dat hij/zij in elk geval weet  welke bouwprojecten uw bedrijf op de informatieborden vermeld heeft staan. “Oh ja, ik zie het, ik zal eens kijken op mijn briefing”. En gelijktijdig pakt zij 4 stuks A4 uit haar broekzak en gaat deze voor ons neus staan doorkijken. Ze kan er niets over vinden en zegt: “Ja we hebben meer dan 1 project dus ik kan niet van alles weten hoor, ik zal het eens aan een collega vragen”.

Aangezien haar collega’s in gesprek waren moest zij inbreken in een gesprek van een collega (heel vervelend en storend voor de potentiële klant van die collega) en kwam daarna terug bij ons met de opmerking “Ja, hij weet er wel iets vanaf, dan moet u maar even wachten tot hij klaar is”. Daarna draaide zij zich om en liet ons verder staan.

Door dit ongeïnteresseerde gedrag hadden wij geen zin om te blijven hangen en wachten of haar collega misschien iets meer zou kunnen vertellen en zijn weggegaan. Een mogelijk potentiële klant is hierdoor verloren gegaan voor dit bedrijf.

Hoe had dit dan wel opgelost kunnen worden?

Allereerst door de briefing vooraf aan de beurs. Geef niet op het laatste moment de briefing in de vorm van A4-tjes in de hand, maar zorg tijdig dat elke medewerker de hoofdlijnen van de projecten kent waarmee u op de beurs staat. Zorg dat er naast een uitwerking op papier ook een tijdige mondelinge briefing is. Zorg er tevens voor dat, mochten de vragen van de potentiële klanten verder gaan dan de medewerkers/-sters op dat moment kunnen beantwoorden, zij weten hoe zij hier mee om kunnen gaan. Het had al veel klantvriendelijker gestaan als de zelfde dame in elk geval had kunnen vertellen waar het project exact gesitueerd is, uit welke type woningen het project bestaat en in welke prijsklasse de woningen liggen. Daarna had zij dan kunnen aangeven dat zij niet degene is die het betreffende project behandeld, maar dat zij de gegevens van mijn vriendin zou noteren , waarna mijn vriendin deze week een telefoontje van de projectverkoper kon verwachten of een e-mail zou ontvangen met uitgebreide informatie over het betreffende project.

Op deze manier zouden wij als potentiële klant niet verloren gegaan zijn voor het bedrijf.

Hoe gaan uw medewerkers om met mogelijk geïnteresseerden? Weet u dit? Laat u wel eens de proef op de som nemen? Kijk voor de mogelijkheden op pagina overige diensten van deze website.