fbpx

Het nieuwe motto van de oudere van nu; “Ik word ouder en bekijk mijn wooncarrière”

Op dit moment ligt de focus van ouderen, gemeenten en organisaties in de zorg vooral op de wijzigingen die er in de zorg plaatsvinden. Hierdoor wordt echter vaak vergeten dat het noodzakelijk is om ook de woonsituatie erbij te betrekken. Door de transitie moeten ouderen langer thuis blijven wonen, maar is deze woning wel geschikt en veilig genoeg? Welke oplossingen zijn er mogelijk?

wooncarriere verkleind

Ouderen, opgegroeid met de verzorgingsstaat, zijn gewend dat er voor hen werd gezorgd. Als zij niet langer thuis konden blijven wonen, dan namen ze hun intrek in een aanleunwoning, verzorgingshuis of een verpleeghuis.Nu is het echter niet zo maar meer mogelijk om naar een verzorgingshuis te verhuizen. Vele sluiten hun deuren of worden anders ingericht. Er wordt nu ook hardop uitgesproken dat ouderen meer eigen verantwoordelijkheid moeten nemen en zelf tijdig moeten nadenken over hoe en waar ze oud willen worden. Hoe willen zij de zorg dan geregeld  hebben indien deze noodzakelijk is? Is de woning waar ze nu in wonen daadwerkelijk wel geschikt om de juiste zorg te krijgen? Ook thuiszorg heeft met ARBO eisen te maken en zal daarom niet altijd de zorg op de manier kunnen verlenen die u zou wensen.

Deze boodschap behelst  een cultuuromslag in Nederland en zou daarom breed gedragen moeten worden. De rollen moeten gaan veranderen. Ouderen moeten meer initiatiefnemer worden. Belangrijk is de uitspraak ”Neem tijdig maatregelen, wacht niet tot u daadwerkelijk zorg nodig heeft”.

In de praktijk wachten veel mensen te lang. Zij die nadenken over de vraag waar en hoe ze oud willen worden doen vaak jaren over een keuze aanpassen van de woning of een verhuizing. Daarnaast zien ouderen  vaak op tegen de verbouwing of verhuizing zodat zij deze steeds maar weer uitstellen. Maar tijdig wil niet altijd zeggen dat alles gelijk lang van te voren in orde moet zijn.  Tijdig betekent wel dat zij moeten nadenken en weten wat de consequenties kunnen zijn als zij in de woning willen blijven wonen al dan niet met behulp van zorg. Soms kunnen ze beginnen met wat kleine aanpassingen en pakken ze de grotere aanpassingen aan als ze toch van plan zijn de badkamer te gaan renoveren. Tijdig betekent ook dat iedereen zo rond de tijd dat de kinderen definitief de deur uit zijn en zij rond de pensioenleeftijd komen, eens goed zouden moeten nadenken over hoe zij de komende jaren zouden willen wonen. De huidige woning wordt dan soms als te groot ervaren, maar soms biedt het vertrek van de kinderen uit de woning juist de mogelijkheid om de lang gekoesterde wens de badkamer te vergroten of 2 slaapkamers samen te voegen uit te voeren. Deze periode is een uitgelezen  mogelijkheid  om eens goed na te denken over de wooncarrière.  Gaan we verhuizen, gaan we verbouwen en hoe willen we later wonen als we ouder zijn en zorg nodig hebben?

Het is tijd om de regie over de wooncarrière in eigen hand te nemen!

Wilt u hierover eens met een professional praten of  heeft u interesse in een presentatie over dit onderwerp voor uw leden of juist een zakelijke presentatie voor uw medewerkers? Neem dan contact met mij op.

TOP-og is lid van Vereniging Huisvesting Op Maat (www.hom.nl)