fbpx

De wederopstanding van de portiekwoning?

Komt de portiekwoning weer terug in het straatbeeld?

In 1901 zijn in Den Haag de eerste portiekwoningen gebouwd. Dit bleek een goed woningtype te zijn en er zijn er daarna nog velen gebouwd. Vooral na de oorlog toen er veel vraag was naar woningen zijn deze kleine woningen veelal gebouwd. Tot begin jaren 70 voldeden de woningen prima, maar vanaf die tijd zag je de nieuwe buitenwijken in en om de steden ontstaan. De bewoners hadden meer te besteden en wilden graag een eigen tuin. De oorspronkelijke bewoners van de portiekwoningen trokken weg.

portiekwoning

Later zijn er veel portiekwoningen gesloopt en vervangen door eengezinswoningen of grote flats. Ook zijn er veel portiekwoningen samengevoegd tot 1 grotere woning. In 2011 is er in Den Haag een handleiding Samenvoegen van 2 portiekwoningen uitgekomen. De vraag is echter of dit samenvoegen van 2 kleinere woningen wel voldoet aan de toekomstige woonbehoeften en of wij in Nederland niet te veel eengezinswoningen hebben.

Onlangs was ik op een congres over seniorenwoningen en werd er een presentatie gehouden over demografische gegevens en de veranderingen in samenlevingsvormen met  de consequenties hiervan op de woonbehoeften. Wat duidelijk naar voren kwam is dat de hoogtijdagen van het gezin voorbij zijn en dat er groei aan één en twee gezinshuishoudens in Nederland  komt. Zowel door de vergrijzing, maar ook door scheidingen en doordat er steeds meer hoogopgeleide vrouwen komen. De noodzaak om bij elkaar te blijven voor de financiën komt hiermee te vervallen. De samenleving gaat veranderen, de groei van het aantal alleenwonenden neemt toe, mensen worden ouder en de groep alleenwonenden ouderen zal ook toenemen. Hierdoor zal er een stijgende behoefte aan kleinere woonvormen gaan komen, waar nu al op ingespeeld moet gaan worden.

Onlangs is de woonmonitor 2015 gepubliceerd. Uit dit onderzoek is gebleken dat de belangrijkste reden van ouderen om te gaan verhuizen “het kleiner wonen” is. In Deurne is als pilotproject een drietal rijwoningen getransformeerd naar zes meergeneratie woningen. Senioren wonen op de begane grond, starters, kleine huishoudens op de verdieping. Beiden hebben hun eigen entree en behouden daarmee hun privacy. Met deze pilot vult de woningstichting hier een tekort in aan kleine, betaalbare wooneenheden, aansluitend op de demografische ontwikkelingen.

Pas geleden was ik in gesprek met een oudere dame die samen met haar dochter op zoek is naar een woning waar dubbele bewoning mogelijk is, maar wel met beiden een eigen voordeur. Zodat moeder nu zorg kan verlenen aan haar kleinzoon en op het moment dat moeder ouder wordt en zelf zorg nodig heeft, dochter voor haar kan zorgen. Zij spraken beiden uit dat zij een soort portiekwoning zochten naast of boven elkaar.

Door de vergrijzing en door de veranderende samenlevingsvormen zal er steeds meer vraag komen naar kleinere woonvormen. Eén van de oplossingen zou een moderne portiekwoning kunnen zijn. Komen de portiekwoningen in een moderne vorm weer terug in het straatbeeld? Wat is uw mening?